K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
Dịch vụ

TÍCH HỢP HỆ THỐNG


VMMS cung cấp dịch vụ Tư vấn và Tích hợp Hệ thống thông tin trọn gói và chuyên nhiệp cho tổ chức, doanh nghiệp như: Tư vấn lập dự án, thiết kế hệ thống, tích hợp hệ thống, tham gia đấu thầu; mua sắm trang thiết bị máy tính, mạng, phần mềm; thi công lắp đặt; bảo hành, bảo dưỡng; nâng cấp công trình ICT…


Các lĩnh vực thế mạnh về tích hợp của VMMS:

   • Tư vấn, xây dựng các hệ thống phần mềm tích hợp, hệ thống phân tán…
   • Tư vấn, xây dựng giải pháp cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin
   • Tư vấn, xây dựng giải pháp mạng LAN - WAN
   • Tư vấn, xây dựng giải pháp về máy chủ, lưu trữ, trung tâm dữ liệu
   • Tư vấn, cung cấp các dịch vụ Sao lưu và Phục hồi dữ liệu
   • Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về Cơ sở dữ liệu (Oracle, MSSQL, MySQL…)
   • Tư vấn, xây dựng giải pháp an toàn, bảo mật, hiệu năng mạng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ và các thông tin tư vấn phù hợp với yêu cầu của bạn.

 quảng cáo vmms