K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
giới thiệu

Sứ mệnh và tầm nhìnSứ mệnh

VMMS được thành lập với sứ mệnh trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam về Tích hợp Thông tin, Sản xuất - Gia công phần mềm, Cung cấp Dịch vụ Công nghệ Thông tin.Tầm nhìn

VMMS mong muốn sử dụng tri thức để ứng dụng công nghệ, song hành với khát vọng phát triển không ngừng nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho thành viên của mình và có đóng góp thiết thực cho xã hội.

 quảng cáo vmms