K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động VMMS


VMMS là công ty cổ phần được thành lập ngày 15/03/2007. VMMS hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực :

Tích hợp các hệ thống Công nghệ Thông tin:

-   Hệ thống mạng
-    Hệ thống bảo mật
-    Hệ thống máy chủ
-    Hệ thống lưu trữ
-    Giải pháp tòa nhà thông minhCung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm cho các lĩnh vực:

-   Tài chính ngân hàng
-    Bưu chính - Viễn thông
-    Chính phủ điện tử
-    Doanh nghiệp
-    Giáo dục
-    Y tế
-    Giao thông vận tảiGiáo dụcCung cấp các dịch vụ:

-    Tư vấn hệ thống thông tin
-    Bảo hành bảo trì hệ thống thông tin
-    Data center

 quảng cáo vmms