K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
Dịch vụ

WEB HOSTING

Web hosting là dịch vụ cung cấp vùng chứa cho website trên máy chủ chia sẻ, có nghĩa là nhiều website cùng hoạt động đồng thời trên một máy chủ. Tại VMMS, mỗi máy chủ chỉ chứa tối đa 250 website (trên thực tế có thể dùng lớn hơn rất nhiều) hoặc tài nguyên xử lý của máy chủ luôn thấp hơn 70% (riêng CPU <=60%) để đảm bảo chất lượng phục vụ của website đối với người truy cập.

Thuê chỗ đặt Website tại VMMS khách hàng sẽ được sử dụng DirectAdmin đối với máy chủ Linux và Hosting Controller đối với máy chủ Windows. Đây là 2 phần mềm nổi tiếng dùng để quản lý máy chủ chia sẻ, giúp khách hàng cấu hình tất cả thông số hoạt động của website - cấu hình sub-domain, email, username, password...

Tất cả gói dịch vụ thuê chỗ đều cung cấp vùng chứa riêng biệt, băng thông tốt nhất, cho phép nhiều tài khoản FTP, quản lý tài khoản email, sub-domain (website sử dụng tên miền phụ). Máy chủ hoạt động 99.9% (thời gian gián đoạn ngắn nhất) cộng với nhiều công cụ khác như:

   * Theo dõi băng thông sử dụng, thống kê lượt truy cập bằng WebStat
   * 4 phương thức hỗ trợ: Helpdesk (website trợ giúp và quản lý dịch vụ), Điện thoại, Email, Chat (Yahoo! Messenger)
   * Hỗ trợ PHP, Perl, ASP, ASP.NET, .NET Framework 1.1, 2.0 và 3.5
   * Database: MySQL, SQL Server, Microsoft Access, ODBC, OLEDB
   * Hệ thống dịch E-mail chống Spam
   * Tự cấu hình DNS ngay cả khi tên miền không phải đăng ký tại VMMS
   * ...

Để có đầy đủ thông tin, xin vui lòng xem tại http://www.vmms.vn

 quảng cáo vmms