K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
Sản phẩm

VMMS CMS

VMMS CMS là hệ thống quản trị nội dung được xây dựng dành cho việc triển khai các tờ báo điện tử. Mục tiêu của VMMS CMS là cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc lực cho quá trình biên tập và xuất bản tin/bài của toà báo điện tử và trang tin điện tử.


Đối tượng sử dụng:

   •   Báo điện, tạp chí điện tử với khối lượng thông tin lớn, cập nhất liên tục
   •   Trang tin điện tử của tổ chức/doanh nghiệp có nhiều thông tin và cập nhật thường xuyên.


Các phân hệ chính của VMMS CMS:

   •   Xây dựng trên nền tảng của VMMS Portal
   •   Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau (theo ngày, khoảng thời gian, trạng thái, theo chuyên mục, tìm kiếm toàn văn, ...) giúp người đọc và ban biên tập tìm kiếm tin/bài một cách nhanh chóng.
   •   Phân hệ hiển thị tin linh hoạt, nội dung được trình bày dễ dàng theo nhiều kiểu thiết kế giao diện.
   •   Có thể tạo ra các chuyên đề, chuyên mục độc lập với giao diện hiển thị tùy biến. Nội dung giữa các chuyên mục độc lập vẫn có thể liên kết với nhau khi cần.
   •   Quản trị thông tin portal/website và các mẫu hiển thị (skins/templates)
   •   Quản trị thông tin người dùng và phân quyền truy cập
   •   Quản lý luồng xuất bản (Workflow)
   •   Quản lý phiên bản và lưu vết
   •   Quản trị nội dung tin bài
   •   Quản trị phóng sự ảnh
   •   Quản trị nội dung tin bài đa phương tiện (Media News - Audio, Video, Streaming).
   •   Quản lý banner quảng cáo với ảnh, văn bản (text) và media (video và Flash movie), tính phí quảng cáo thông qua số lượt bấm hoặc thời gian.
   •   Thống kê truy cập và tần sất đọc tin qua từng chuyên mục.
   •   Quản lý, phê duyệt phàn hồi tử người xem.
   •   Trưng cầu ý kiến.
   •   Tuỳ biến menu theo ngữ cảnh
   •   Xuất bản tin theo RSS
   •   Hỗ trợ cơ chế cân bằng tải (load-balancing), cơ chế caching để đảm bảo tốc độ thực thi khi số lượng người đọc tăng cao.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như thông tin tư vấn phù hợp với yêu cầu của bạn.
 quảng cáo vmms