K.Doanh: 0962.180.180
VMMS.,JSC
Sản phẩm

VMMS HR

VMMS HR là phần mềm Quản trị nguồn nhân lực trên nền tảng web, được phát triển trên công nghệ .NET của Microsoft. Với VMMS HR doanh nghiệp sẽ có một giải pháp tổng thể và tối ưu trong việc quản trị nguồn nhân lực.

Các phân hệ nghiệp vụ chính của VMMS HR:

vmms hr 2010


Chức năng dành cho nhân viên:

   •   Khai thác các thông tin nhân sự theo định hướng của tổ chức một cách đầy đủ và dễ dàng
   •   Thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa nhân viên và tổ chức một cách hiệu quả

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tốt nhất nâng cao tính chuyên nghiệp và đem lại hiệu quả tối ưu trong quản trị nhân sự của doanh nghiệp.

 quảng cáo vmms